Použij MENU v levé části
ÚVOD
MAPA WEBU
INFO
DOTAZOVNA
JCD EXPORT
JCD IMPORT
SLUŽBY
 

ÚVOD

 
Tato služba si klade za cíl poskytovat kompletní celní služby zákazníkům v šíři jež vyhovuje jim, a to na základě vlastních konkrétních potřeb: kdykoliv, bez omezení místem své působnosti.

Nabízíme:
  • zpracování celních dokladů elektronickou formou (je založena na el. přenosu dat mezi uživateli, umožňuje tedy přístup prakticky komukoliv s připojením na internet.
Provádíme:
  • příprava podkladů k vystavení JCD formou el. zpracování údajů o zboží do podoby potřebné k vystavení vlastní JCD, a to v jakémkoliv vlastním uživatelském programu. (Pro zvýšení uživatelské hodnoty systém preferuje přímý přenos dat do autor. programu Celní správy CD98, se kterým je kompatibilní)
  • kompletní vyhotovení JCD a dalších dokladů k celnímu řízení el. formou s přímým exportem dat zákazníkovi prostřednictvím autor. programu Celní správy CD98 k provedení vlastního celního řízení
  • podrobný informační servis v oblasti celní problematiky, celních předpisů, kurzů, publikací a.j.
Ve zpracování dokladů vycházíme z platných předpisů, přičemž se snažíme o určité sjednocení rozdílných pohledů na danou problematiku. V řadě případů ponecháváme zavedené názvosloví oproti Vyhláškám (JCD, DZ a.j.). Naší snahou je řešit především formální stránku vyplňování jednotlivých dokladů z pohledu deklaranta, systém proto nepočítá s lidským faktorem vlastního celního řízení.

Služba reaguje na požadavky dnešní doby: vyšší využití moderních technologií v praxi. Chce být výrazným pomocníkem deklarantům v práci předcházející vlastnímu celnímu řízení. K naznačení kontrastu dnešních možností s vlastní realitou oběhu celních dokladů volíme netradiční design stránky ...

Rozpětí nabízených služeb pokrývají jednotlivé sekce.
Dílo spáchali roku 2002 - aleš, bivoj a myšpulín